Üyelik Sözleşmesi

www.doillshop.com (“İnternet Sitesi”) adresine girdiğiniz için teşekkür ederiz.

Sultansazı OSB Mah. OSB13. Cad. No: 7 İncesu / Kayseri adresinde bulunan Talat Kaan Kantarcı Şahıs Şirketi tarafından işletilen İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce lütfen işbu şart ve koşulları okuyunuz. Kullanım Koşulları İnternet Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerlidir. İnternet Sitesi’nin bir kullanıcı hesabı oluşturularak kullanılması hallerinde dahi aşağıdaki Kullanım Koşulları‘nın kabul edilmesi gerekmektedir.

İnternet Sitesi’nin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz için aşağıda yer alan adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sultansazı OSB Mah. OSB13. Cad. No: 7 İncesu / Kayseri 

HUKUKİ BİLGİLER

İnternet Sitesi URL: www.doillshop.com

İletişim: E-mail: info@doill.com.tr – Telefon Numarası: 0850 302 41 40

1.İnternet Sitesi’ne Erişim


İşbu İnternet Sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet Sitesi’ni kullanmak ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve geçerli bir e-posta adresiniz olması gerekmektedir.

İnternet Sitesi’ni, hesap oluşturmadan veya hesabınız var ise hesabınıza giriş yapmadan serbestçe kullanabilirsiniz. İnternet Sitesi’nde kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz halinde sizden bazı bilgileriniz istenebilecektir. İnternet Sitesi’ne sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

İnternet Sitesi’ne veya İnternet Sitesi’nin belirli bölümüne erişim PIN kodu kullanımını gerektirebilir. Bu durumlarda, ilgili kodları gizli tutmak için gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu kodları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak, İnternet Sitesi’ne veya İnternet Sitesi’nin belirli bölümüne erişim denemelerinizin sayısı, ilgili kodların hileli kullanımlarını önlemek için kısıtlanabilir. Lütfen, herhangi bir hileli kullanımın farkına varırsanız Biz’i bu konuda bilgilendirin.

İnternet Sitesi’ne herhangi bir kişi tarafından izinsiz erişim sağlandığı, İnternet Sitesi’nin herhangi bir kişi tarafından izinsiz kullanıldığı veya İnternet Sitesi’nin ya da herhangi bir içeriğinin herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını, markasını, sözleşmesel veya kanuni haklarını ihlal ettiği hususlarında bilgi sahibi olmanızı takiben bize yazılı bilgi vereceğinizi kabul ediyorsunuz.

2.Fikri Mülkiyet

a.Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet Sitesi, yazılar, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, resimler, isimler, logolar, markalar, hizmet markaları ve diğer materyaller de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’nde yer alan tüm içerik (“İçerik”); telif hakları, markalar ve/veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İçerik; hem Doill Shop’un sahip olduğu veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrolü altında olan ve Doill Shop’a lisans tanınan içeriği ifade etmektedir. İnternet Sitesi’ni oluşturan her bir makale, rapor ve diğer herhangi bir unsur, fikri mülkiyet konusu teşkil edebilir. İnternet Sitesi’ndeki tüm ek fikri mülkiyet bildirimleri ile kısıtlamalarına uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi’ni işbu Kullanım Koşulları‘na uygun şekilde kullanma ve işbu Fikri Mülkiyet bölümünde belirtilen koşullar kapsamında İnternet Sitesi’ne kullanıcı içeriği yükleme haricinde İnternet Sitesi ve/veya İçerik’e ilişkin hiçbir hak veya lisans elde etmemektesiniz. Bu bölümde belirtilen hususların dışında İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünü kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden derleyemez, ayrıştıramaz, parçalara ayıramaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, sergileyemez, uygulayamaz, değiştiremez, İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünde tersine mühendislik gerçekleştiremez ya da İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünü herhangi bir şekilde kötüye kullanamazsınız. Doill Shop, ancak aşağıdaki hususlara uyulması halinde bazı içerikleri (“İndirilebilir İçerik”) indirmenize izin verir:

  1. İndirdiğiniz bölümlerin birden fazla kopyası basılamaz ve bu basılı kopyadan başka kopyalar oluşturulamaz,
    II. İndirilenler ve/veya basılı kopyalar sadece kişisel amaçlar için kullanılır; ticari amaçla kullanılamaz,
    III. İndirilenler ve/veya basılı kopyalar üzerindeki telif hakkına ilişkin uyarılar olduğu gibi korunur ve bu tür yazı ve uyarılara uyulur. Ek olarak, İçerik ya da İçerik’in herhangi bir bölümü, hangi yöntemle olursa olsun (televizyon veya radyo yayını ya da bilgisayar ağı da dâhil olmak üzere), satışa sunulamaz, satılamaz ya da herhangi başka bir yöntemle dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümü başka bir İnternet sitesinin bir bölümü olarak gösterilemez. İnternet Sitesi ve içerdiği bilgiler herhangi bir şekilde bir veri tabanı oluşturmak için kullanılamaz, İnternet Sitesi’nin tamamı ya da bazı bölümleri tarafınızca veya üçüncü şahıslarca erişim sağlamak veya İnternet Sitesi’nin tamamını veya bazı bölümlerini içeren veri tabanı sitelerine dağıtılmak amacıyla bütün ya da bölümler halinde veri tabanlarında saklanamaz.

b.Üçüncü Kişilerin Hakları

İnternet Sitesi’nde paylaşmak istediğiniz herhangi bir içeriği paylaşmadan önce, içerik üzerinde her türlü fikri mülkiyet veya kişilik hakkı gibi herhangi bir hakka sahip kişiden içeriğin kullanımına dair gerekli tüm izinleri ve ilgili hak sahibinin açık rızasını alacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu İnternet Sitesi’ni kullanmakla, söz konusu sorumluluğunuzu yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca yerine getireceğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.


Kullanım Koşulları‘ndaki hiçbir husus bu Kullanım Koşulları‘nın ya da Kullanım Koşulları ile bağlantılı olan herhangi bir anlaşmanın bir şartını zorla uygulamak adına üçüncü kişilere (Kullanım Koşulları‘nda isim, tanım ya da başka bir şekilde bahsedilse bile) bir yarar ya da hak sağlamaya hizmet etmemektedir.

3.Genel Hükümler 

a.Kullanım Kuralları 

Üçüncü kişilere karşı saygı ve hoşgörü değerlerini destekliyoruz. Bu nedenle İnternet Sitesi’ni kullanarak, Hukuka aykırı, zararlı, tehdit, istismar veya taciz içeren, işkence edici, aşağılayıcı, terbiyesiz, müstehcen, hakaret edici nitelikte, başkalarının gizliliğine müdahale eden, nefret dolu veya ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan yorum paylaşmayacağınızı, Zararlı, karalayıcı, paylaşmaya yetkili olmadığınız, nefret dolu, gizlilik ve kişilik hakları ihlali teşkil edici, şiddete teşvik edici, ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı, terbiyesiz, suç ve/veya hukuka aykırı fiilleri teşvik edici içerikler paylaşmayacağınızı, İnternet Sitesi’ni politik ve/veya dini propaganda amaçları ile kullanmayacağınızı,
Doill Shop ile rekabet halinde olan herhangi bir mal veya hizmetin reklamını ve/veya tanıtımını yapan paylaşım yapmayacağınızı, İnternet Sitesi’ni arkadaş bulma gibi amaçlar dâhil olmak üzere, amacı dışında kullanmayacağınızı, Bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinin belirlenmesini sağlayabilecek bilgileri (soyisim, adres, e-mail adresi, telefon numarası dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilgili kişinin önceden açık rızası olmadan paylaşmayacağınızı, Çocuklar için sakıncalı olabilecek herhangi bir bilgi paylaşmayacağınızı; Başkalarını tehdit ve/veya taciz etmeyeceğinizi, Herhangi bir tarafın herhangi bir patent, marka, ticari sır, telif hakkı veya başkaca tescilli haklarını ihlal eden içeriğinin iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi veya başkaca bir şekilde İnternet Sitesi’ne sağlanması ile iştigal etmeyeceğinizi veya başkalarının bunlarla iştigal etmesine destek olmayacağınızı veya onları teşvik etmeyeceğinizi, Küçükleri resmeden herhangi bir içerik paylaşmayacağınızı, Yukarıda sayılanlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı hiçbir türde içeriği paylaşmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi’nin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanımını fark ederseniz, info@doillshop.com adresinden bize bu kullanımı bildirin. Bildirim e-mailiniz’e kullanımın URL’sini, ilgili kullanımı yapan üyenin bilgilerini ve kullanımla ilgili açılamanızı eklememeniz durumunda bildiriminiz dikkate alınmayacaktır.

b.Satın Alıma İlişkin Politika ve Prosedürler

İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlere ilişkin politika ve prosedürleri görmek için (siparişlerin işlenmesi, nakliye ve işlemden geçme, iade ve değiştirmeler gibi), Satış Koşullarını inceleyebilirsiniz.

c.Kullanım Koşulları‘nın Feshi

İşbu Kullanım Koşulları siz veya Doill Shop tarafından haklı nedene bağlı olarak ya da olmayarak her zaman feshedilebilir. Kullanım Koşulları‘nın Doill Shop tarafından feshedilmesi halinde Doill Shop kayıt esnasında belirttiğiniz adresinize e-posta mesajı göndererek sizi bu hususta bilgilendirecektir. Söz konusu e-posta mesajının aktarımından itibaren bir saat içinde ilgili e-posta mesajını aldığınız varsayılacak ve fesih bu andan itibaren etkili olacaktır. E-posta adresinizde meydana gelecek değişiklikler hususunda Biz’i bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım Koşulları‘nı info@doill.com.tr e-posta adresine bir e-posta mesajı göndererek feshedebilirsiniz. Feshi takiben İnternet Sitesi’nden elde edilmiş tüm İçerik ve İçerik kopyaları imha edilmelidir.

d.Bölünebilirlik ve Feragat

İşbu Kullanım Koşulları‘nın herhangi bir hükmünün geçersiz, hukuka aykırı veya icra edilemez olması veya bu hale gelmesi halinde, Kullanım Koşulları‘nın diğer hükümlerinin geçerliliği, hukuka uygunluğu veya icra kabiliyeti bundan etkilemeyecek; geri kalan hükümler aynı güce ve etkiye sahip olmaya devam edeceklerdir. Bu Kullanım Koşulları‘nın herhangi bir hükmünden feragat edilmesi veya herhangi bir hakkın kullanılmaması ilgili hükümden veya haktan ya da diğer hükümlerden ve haklardan sürekli olarak feragat edileceği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hükmün daha sonra uygulanması veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4.İnternet Sitesi İçeriği

a.Genel Hükümler 

Doill Shop, İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin, bilhassa üçüncü kişilerden kaynaklanan nedenlerle, eksik veya hatalı olabileceğini hatırlatır ve bu eksikleri ve hataları tespit etmesini takiben en hızlı şekilde ortadan kaldırılmayı veya düzeltmeyi üstlenir.

b.Bağlantılar 

Bu İnternet Sitesi’nden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sorumluluğunda olan sitelerden bu İnternet Sitesi’ne ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, Doill Shop’un kontrolü altında değildir. Doill Shop, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut ürünler ve hizmetlerin içeriği ile ilgili Doill Shop tarafından verilmiş bir garanti değildir. İnternet Sitesi, ulaşılabilirliği ve içeriği Doill Shop’un kontrolü altında olmayan dış kaynak ve hizmetler vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bağlantılara sahip olduğu sürece; söz konusu bu dış kaynak ve hizmetlere ilişkin her türlü konu, ilgili dış kaynak ve hizmetlere yönlendirilmelidir. Doill Shop, İnternet Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya zarar ve kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

5.Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi


Özellikle (i) bir servis için abone olursanız, (ii) İndirilebilir İçerik indirirseniz, (iii) üye girişi yaparsanız, (iv) Biz’e mail atarsanız veya (v) bir çalışma ve/veya bir ankete yanıt verirseniz, kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.

6.Çerezler

Çerezler internet üzerinden internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ağ erişimi olan cihazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla depolanan, Doill Shop yahut üçüncü kişilere ait küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerin kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikası‘nı inceleyebilirsiniz.

7.İnternet Sitesi ve Kullanım Koşulları Değişiklikleri  

Doill Shop’un, bilhassa İnternet Sitesi’ni geliştirmek ve/veya ilgili mevzuata uygunluk sağlamak için, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu değişikliklerin sizin İnternet Sitesi’ne erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz.

Doill Shop zaman zaman Kullanım Koşulları‘nı değiştirebilir. Bu nedenle, İnternet Sitesi’ne her giriş yaptığınızda Kullanım Koşulları‘nı gözden geçirmeye devam edin. Kullanım Koşulları‘nda yapılacak değişiklikler İnternet Sitesi’nden duyurulacaktır. İnternet Sitesi’ni bu yönde herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanmanız, ilgili değişikliklerin yapılması için açık rızanız gerekmiyorsa, Kullanım Koşulları‘ndaki değişikliklerin farkında olduğunuzun ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğinizin göstergesidir. Kullanım Koşulları‘nı kabul etmek istemezseniz, İnternet Sitesi’ni kullanmayabilirsiniz. Doill Shop zaman zaman İnternet Sitesi aracılığıyla yarışmalar ya da kampanyalar düzenleyebilir. Bu yarışma ve kampanyalara ilişkin koşullar, varsa, bu yarışma ve kampanyaların düzenlendiği kısımlara eklenecektir.

8.Taahhütte Bulunmama

İnternet Sitesi ve İçerik, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu ve fakat bunlarla sınırlı olmayan, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiç bir taahhüt vermez. Doill Shop, İnternet Sitesi’nde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez. Gerektiği durumlarda, çoğunlukla teknik bakımlar nedeniyle, Doill Shop, geçici olarak İnternet Sitesi’ne ve/veya İnternet Sitesi’nin belirli bölümüne erişimi askıya alabilir. Doill Shop, İnternet Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da İnternet Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. Üçüncü kişiler tarafından oluşturulan içeriklerden Doill Shop sorumlu tutulamaz. Doill Shop ayrıca İnternet Sitesi’ne erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir.

Bu Kullanım Koşulları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.

9.Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar aralarında bir ihtilaf söz konusu olması durumunda Kullanım Koşulları‘ndan doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Doill Shop, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmenizden ve size şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgili bilgi vermekten memnuniyet duyar.